Het is dit jaar gelukt om tijdens de Su Aid-campagne SRD 2.500.000 ongeveer 100.000 euro op te halen voor de Nier Stichting Suriname (NSS). Dit bedrag kan echter meer worden, omdat het geld dat via overmakingen bij de banken is gestort nog niet kan wor…