Skip to main content

Operatieteam Nickerie stuit op veel overtredingen

De politie van Nickerie en het Nationaal Leger hebben op dinsdag 19 en woensdag 20 januari zes boten in beslag genomen van vissers die geen vergunning hebben. De acties werden zowel aan land als op het water uitgevoerd. Het operatieteam nam ook 1500 kilogram vissen in beslag. In totaal zijn er 28 mannen aangehouden van wie zes in verzekering zijn gesteld na afstemming met het Openbaar Ministerie. Dit meldt de politie Public Relations Afdeling in een persbericht. Tijdens controle in het Blanche Mariegebied is ook een 52-jarige jager A.R. aangehouden die de jachtwet heeft overtreden. De jager had een gevogelte genaamd Koejake bij zich. Deze vogels zijn geheel beschermd bij wet. Andere vogelsoorten die deze man bij zich had, zijn raven en kanaries, terwijl het jachtseizoen gesloten is. De man had ook twee pakira’s geschoten. Volgens de jachtvergunning mag maar één pakira worden geschoten. Alle gevogelte en de gedierten zijn in beslag genomen door de politie. A.R. is in verzekering gesteld.

Streekziekenhuis garandeert kwaliteitszorg

Ook met de weinige middelen, is het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) van plan de kwaliteit van de gezondheidszorg te behouden. Voor dit jaar staan gepland de start vande accreditatie van het laboratorium, de röntgenafdeling en de keuken. Projecten die in het laatste kwartaal vorig jaar zijn gestart, zullen in de eerste helft van dit jaar worden opgeleverd. Zo zal de medische registratie in haar nieuwe ruimte worden ondergebracht, zodat de bouw van de nieuwe kindervleugel kan beginnen. Volgend maand wordt het elektriciteitsnet van het ziekenhuis voorzien van een back-up aggregaat. Dan zal de ziekeninstelling te allen tijde beschikken over stroom. Herinrichting van de cardio-polikliniek en de poli-fysiotherapie komen ook dit jaar aan de beurt, gevolgd door het beddenhuis en de apotheek. Algemeen directeur Antoine Elias heeft het eerste jaarplan 2016 vrijdag via districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh aangeboden aan de regering. In het plan zet de directie uiteen hoe zij met de minimale middelen, de kwaliteit van de gezondheidszorg wil behouden. Er komt ook een camerabeveiliging voor het ziekenhuis. Elias haast zich te benadrukken dat niemand brodeloos gemaakt zal worden. Het overtollig personeel bij de beveiliging zal volgens hem anders worden ingezet.

Harriette Ramdien: “Minister Peneux vertoont stoer en dictatoriaal gedrag”

“Stoer en dictatoriaal gedrag,” zo typeert Harriette Ramdien, gewezen assembleelid en politica van de VHP het gedrag van de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (Minowc), Robert Peneux. Dat de minister in al zijn toespraken de nadruk op legt dat hij het belang van het Surinaams kind voorop stelt, wordt door Ramdien aangeduid als de grootste leugen ooit. Indien hij het daadwerkelijk zou menen met het Surinaams kind, zou hij de kinderen niet de dupe laten worden van zijn beleidsmaatregelen. Behalve dat leerkrachten niet uitgeleend worden aan bijzondere scholen en stichtingen, blijkt ook dat leerkrachten die al jaren geleden uitgeleend waren aan stichtingen waar kinderen met een beperking verblijven, abrupt weggehaald worden. Heel kwalijke zaak Ramdien typeert dit fenomeen als heel kwalijk, dictatoriaal en “niet kunen”. Leerkrachten die jaren uitgeleend waren aan sociale instellingen waar kinderen met een beperking verblijven, krijgen een brief toegestuurd van het ministerie van Onderwijs dat zij les moeten geven op school. Dit is dictatoriaal, stelt Ramdien. Jaren geleden was in nauw overleg met partijen besloten om de leerkracht uit te lenen aan een sociale instelling. “En dan kan je die leerkracht niet plotseling weghalen uit die instelling om les ‎te geven op een school. Deze leerkrachten hebben immers de laatste vernieuwingen binnen het onderwijs niet eens gevolgd. Volgens Ramdien, die van huis uit ook leerkracht is, is dit overnight besluit van de minister nadelig voor zowel de leerlingen als de leerkracht. De leerlingen zijn beslist niet gediend om les te krijgen van een leerkracht die de vernieuwingen binnen het onderwijs niet heeft gevolgd en nota bene door de tijd heen ontwend is om voor de klas te staan. Sociale instellingen stuurloos Het weghalen van de leerkrachten uit de sociale instellingen waar kinderen met een beperking verblijven heeft als gevolg dat deze instellingen stuurloos zijn. De vervanging binnen korte termijn gaat heel moeilijk. “Heeft de Onderwijs minister wel gevoel voor het kind met een beperking,” vraagt de politica zich af. Zij wijst erop dat het Onderwijsministerie een opvoedkundig ministerie is en daadwerkelijk het kind centraal moet stellen, ongeacht een kind met een beperking. Geen enkel kind mag de dupe worden van een door de Onderwijsminister ingevoerde beleidsmaatregel. Is er een evaluatie geweest Ramdien vraagt zich af of de Onderwijsminister op een gedegen wijze geëvalueerd heeft alvorens hij ertoe over is gegaan om deze rigoureuze beleidsmaatregelen door te voeren. Er wordt te weinig geëvalueerd binnen het ministerie, volgens Ramdien. En dit is een grote hiaat binnen het onderwijssysteem. Het zou volgens Ramdien van meer wijsheid getuigen indien de minister, als hij toch nog zijn zin wil doordrukken, een passende afbouwregeling zou hanteren voor de leerkrachten die uitgeleend zijn aan stichtingen. Ook moet in nauw overleg met de leerkrachten besloten worden of die teruggaan naar een normale school of dat zij hun krachten door willen blijven aan die sociale instelling. Ramdien voegt er aan toe dat de minister niet moet vergeten dat ook de kinderen met een beperking die verblijven in een sociale instelling, tot het Surinaams kind behoren.   Bron: Dagblad Suriname

​Sandra Bullock in vrouwenversie Ocean’s Eleven

Een nieuwe Ocean’s Eleven-film is in de maak. Alleen deze keer bestaat de dievenbende uitsluitend uit vrouwen en speelt Sandra Bullock de hoofdrol. Dat onthult The Playlist. Het plan om een nieuwe versie van Ocean’s Eleven te maken zou al een jaar bestaan. Het idee was afkomstig van de in juli overleden producent Jerry Weintraub, Ocean’s Eleven-regisseur Steven Soderbergh en George Clooney. Na de dood van Weintraub werd gevreesd dat het project niet door zou gaan. Maar niets blijkt minder waar. Inmiddels heeft scenarioschrijver Olivia Milch het script geschreven. Gary Ross (The Hunger Games) gaat de film regisseren. Het is nog onbekend wanneer de film in de bioscopen moet verschijnen. Het gerucht gaat in ieder geval wel dat George Clooney even kort te zien zal zijn als Danny Ocean

Oemraw blij met tegemoetkoming minister LVV

  Harrinanan Oemraw, voorzitter van de Padie Boeren Associatie (SPBA), is blij dat minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de boeren tegemoet zal komen. Algoe biedt de boeren een compensatie van US$ 30 per hectare en maakte duidelijk dat de beloofde US$ 60 nu niet haalbaar is. Oemraw zegt dat in elk geval de regering een gebaar maakt.  Ook heeft de LVV-minister de pelmolen van de Stichting Machinale Landbouw (SML) aan de Biswanmitreweg in gebruik genomen. De pelmolen kan per seizoen 60.000 balen padie verwerken. Landbouwers die gezaaid hebben met Adronlijnen kunnen hun natte padie hier kwijt voor SRD 50 per baal. Andere opkopers boden tussen de SRD 28 en SRD 30 per baal aan. Oemraw merkt op dat de SPBA gevraagd had om de landbouwers een ruimte van vijf jaar te geven, zodat zij hun schulden kunnen aflossen. “De minister heeft gezegd dat hij deze week hierop definitief zal antwoorden. Wel heeft hij meegedeeld dat vijf jaar te lang is en dat er hoogstwaarschijnlijk wel met een periode van een jaar gewerkt kan worden. De gesprekken met de diverse banken worden nog gevoerd,” deelt Oemraw mee. Boeren kunnen zich vanaf maandag laten registreren voor de beloofde compensatie. Daarna zal er overgegaan worden tot uitbetaling. De beloofde ureum kan nu niet gerealiseerd worden. Toch is Oemraw de LVV-bewindsman dankbaar, omdat hij de boeren de mogelijkheid heeft geboden om het hoofd boven water te houden. Bron: Starnieuws

Overleg rijstboeren en VRE levert geen padieprijs op

De Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft zaterdag vergaderd met de Vereniging van Rijstexporteurs (VRE). De lage opkoopprijs van de natte padie is een heet hangijzer. Harrinanan Oemraw van de SPBA zegt aan Starnieuws dat zij geen padie opkoopprijs hebben kunnen vaststellen. Minister Soerseh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal de rijstboeren vanmiddag ontvangen. Oemraw is hoopvol gestemd.  De SPBA- topman zegt dat er over en weer is gesproken over de lage opkoopprijs en dat deze prijs de boeren helemaal failliet zal verklaren. Echter hebben opkopers het ook niet gemakkelijk. Ook zij zitten met voorraden en de wereldmarktprijs is laag, waardoor de opkoopprijs tussen de SRD 28 en 35 ligt. Rakesh Narsingh, opkoper, verwerker en exporteur van rijst zegt dat hij SRD 35 biedt per baal natte padie. “Ik heb geen oude voorraden. Voor de open markt wordt de wereldmarktprijs gehanteerd. Het grootste gedeelte van de verwerkers heeft geen voorraden meer. Het is te verwachten dat de padieprijs nog meer zal kelderen, omdat buurland Guyana een enorme druk uitoefent,” deelt Narsingh mee. De rijstmagnaat merkt op dat Guyana voor USD 310 FOB vraagt. De opkoopprijs van de padie in het buurland is volgens Narsingh tussen de SRD 28 en 30. Deze boeren hebben tal van voordelen. “Ze genieten van diverse ontheffingen, diesel kost daar ongeveer SRD 2,80 per liter, ureum is goedkoper, hun rijstras is veel beter en zij hebben beter zaaizaad. De kosten die deze boeren maken zijn veel lager, waardoor Guyana een veel betere prijs kan aanbieden om het product te exporteren,” meent Narsingh. Suriname exporteert voor USD 350 tot USD 360 FOB. Hierdoor is Suriname volgens Narsingh niet zo aantrekkelijk, omdat Guyana veel goedkoper is. Zo was er volgens de exporteur een afspraak met Haïti voor een prijs van USD 335, maar nadat Guyana USD 310 aanbood, heeft Haïti de deal gecanceld. Narsingh verwacht dat met de huidige ontwikkelingen op de wereldmarkt, de prijs verder zal dalen naar SRD 20 tot 25 per baal natte padie.   Bron: Starnieuws

Doekhie: Geen sprake van nationale cricketselectie

Assembleelid Rashied Doekhie die met cricket is opgegroeid, vindt dat de selectie gemaakt door de Surinaamse Cricket Bond (SCB) niet namens Suriname kan optreden. “Er zitten meer buitenlanders in de selectie dan Surinamers. Er is geen sprake van een nationale selectie. Het is een selectie van de bond,” zegt Doekhie aan Starnieuws.  Eerder heeft ook Radjen Kisoensingh aan de bel getrokken hierover op een persconferentie. Doekhie merkt op dat veel mensen die te maken hebben met de cricketsport kritiek hebben op de gang van zaken. “Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft ook de subsidie stopgezet aan de SCB. Minister Faizal Addoeghafoer heeft de delegatie voor vertrek ook niet ontvangen,” deelt Doekhie mee. De selectie die in Essex Engeland meedoet aan de World Cricket League Division, is geen Surinaamse selectie, stelt Doekhie. “De voorzitter Radj Narain van de bond mag iedereen opnemen in de selectie, zelfs baby’s en oma’s, maar hij kan niet stellen dat het om een nationaal team gaat,” stelt Doekhie. Na de kritieken op de deelname aan de wedstrijden in Engeland, zei Narain dat de spelers rechtmatig opgenomen zijn in de Surinaamse selectie. De bond ziet graag dat meer geboren Surinamers opgenomen zouden worden in de selectie, maar het land is nog niet zover. Er wordt aan gewerkt aan jonge Surinaamse spelers om het niveau te kunnen halen. De SCB vindt dat Suriname zich nationaal en internationaal belachelijk maakt met berichten in de media. “Wat u hiermede alleen bereikt is de cricketsport kapotmaken. Laten wij ons nationaal opstellen en proberen een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de cricketsport,” stelt de SCB.

Zieke Pa Keme keert in een gezonde leefmilieu terug

PARAMARIBO- De zieke seniorenburger Lucien Gemerts, meer bekend als Pa Keme keert na zijn verpleging in het ziekenhuis in een gezonde leefmiliue terug. De directie van Projectontwikkelaar & Bouwbedrijf Kensenhuis NV heeft vandaag (woensdag) aan voorzitter van stichting 1 voor 12, Louis Vismale, toegezegd een nieuwe woning te bouwen voor de arme seniorenburger. Het bedrijf wil Pa Keme, die een bekende Kawina muzikant van Limbo was, uit zijn onhygiënische leefsituatie halen. De oude man is in het weekend ernstig ziek op zijn woonadres aan de Bolletriestraat aangetroffen en vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Gezien zijn erbarmelijke leefsituatie krijgt hij van de directie een nieuw huis aangeboden. De algemeen directeur van Kensenhuis Nv, Robin Kensenhuis in Nederland, heeft na de videoopname met daarin het verhaal van Pa Keme op de facebookpagina van Stichting 1 voor 12 te hebben gezien, meteen de toezegging gedaan om Pa Keme te helpen. Hij schreef: “Ik ben op dit moment zeer geraakt door het feit dat dit nog mogelijk kan zijn in Suriname. Om een lang verhaal kort te maken, heb ik de beslissing gemaakt in overleg met mijn mede directielid, de heer Gilbert Harvey Kensenhuis, dat wij van Kensenhuis nv. een helpende hand gaan bieden aan de heer Gemert. Niet in geld maar in woongenot”. Hij speelde dit door aan de directeur hier in Suriname, Harvey Kensenhuis, met wie stichting 1 voor 12 in contact is gekomen. Samen met een team van 1 voor 12 toog de directie naar het adres van Pa Keme om de situatie te bekijken. Kensenhuis vindt de leefsituatie van de man triest en erbarmelijk. Op grond van deze slechte leefsituatie is er besloten om Pa Keme uit de situatie te halen. Een aannemer is reeds gestart met de schoonmaak werkzaamheden op het perceel dat overwoekert lag met hoog wied en veel vuil. “Het terrein wordt helemaal schoongemaakt en er wordt een nieuw huis voor Pa Keme gebouwd. Binnen 2 a 3 weken willen wij de sleutels van het nieuwe huis aan hem overhandigen en maandelijks willen we wat doneren zodat hij zich kan voorzien in zijn dagelijks behoefte”, zegt de directeur. Pa Keme is met behulp van de brandweer en de politie uit zijn onhygiënische en ongezonde situatie gehaald. Hij ligt ter verpleging in het AZP en heeft de ziekte van Wijl opgelopen. Ook heeft hij last van een huidinfectie die een zwelling veroorzaakt aan beide benen. Hij maakt het intussen redelijk in het ziekenhuis. Vismale is blij met deze toezegging en wat hem blijer heeft gemaakt is dat het bedrijf meteen is gestart met de werkzaamheden. Hij is Kensenhuis Nv zeer erkentelijk. Momenteel worden de stukken voor van Pa Keme voor het ziekenhuis in orde gemaakt. “Als hij uit het ziekhuis komt keert hij in een gezonde leefmilieu terug. Nu moeten we nog alleen een thuiszorg voor hem regelen”, stelt Vismale.           

Rijstboeren blijven bij regering aandringen op oplossing

De Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft wederom een brief geschreven naar president Desi Bouterse, vicepresident Ashwin Adhin en Landbouwminister Soeresh Algoe. Op de eerste petitie heeft de boerenorganisatie geen antwoord gekregen. Dit zegt Harrinanan Oemraw, voorzitter van de SPBA, aan Starnieuws. In de brief is er opnieuw aandacht gevraagd voor de rijstsector. In de petitie aan Bouterse wordt benadrukt dat de SPBA reeds op 11 april een overeenstemming had bereikt met de ministers Soeresh Algoe en Winston Lackin. Deze overeenstemming behelst een financiële tegemoetkoming van US$ 60 per afgeoogste ha padie, een zak NPK en Ureum. Verder wil de SPBA ook dat er een richtprijs voor de padie wordt bepaald. Landbouwers zijn al met de oogst aangevangen. Oemraw benadrukt dat de meeste opkopers en verwerkers nog over grote voorraden beschikken, waardoor zij geen interesse hebben om nieuwe voorraden op te kopen. “Zeker vijf boeren hebben ons benaderd. Zij krijgen SRD 28 tot 30 aangeboden voor een baal natte padie. Dit is toch belachelijk weinig. Waar gaan we met de rijstsector naartoe? Er zijn mogelijkheden naar Haïti die de overheid moet bekijken. Dit wat nu gebeurt is erg,” stelt Oemraw. De rijstboeren zijn er niet over te spreken dat de afspraken nog niet zijn nagekomen. Deze houding van de regering duwt de boeren nog verder de afgrond in, merkten ze op. Zij kunnen hun schulden niet voldoen bij de banken. Daarnaast zijn ze ook niet in staat om hun gezinnen te onderhouden. Studiegeld voor hun kinderen kunnen ze moeilijk ophoesten. Oemraw rekent erop dat de president zal ingrijpen en de rijstsector van ondergang zal redden. Afgelopen week is door diverse Assembleeleden vragen gesteld aan de regering over de rijstsector. Rabin Parmessar (NDP), Jitendra Kalloe (VHP), William Waidoe (PL) en Mahinder Jogi (VHP) wilden weten wanneer de regering de beloften zal inlossen. Zij haalden aan dat de silo’s vol zitten, de boeren hebben hun geld niet ontvangen en intussen is de rijstoogst begonnen. De regering heeft nog niet geantwoord op de gestelde vragen. Bron: Starnieuws

Doekhie gaat nog niet bedanken als Assembleelid

Assembleelid Rashied Doekhie (NDP) denkt nog na of hij zal bedanken als volksvertegenwoordiger. “Gezien de veranderde omstandigheden, moet ik de zaak opnieuw bekijken,” merkt Doekhie op tegenover Starnieuws. Hij heeft geen duidelijkheid waarom zijn dochter Chantal is ontheven als directeur van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Doekhie vindt dat er transparantie moet komen in zaken. Zijn dochter is opgetreden tegen zaken die krom waren. “Bij anderen wordt toegejuicht dat er opgetreden wordt en hier wordt zij ontheven,” stelt Doekhie. “Mijn dochter heeft niets gedaan om op die manier behandeld te worden,” vindt hij. Het Assembleelid wil nog geen eindconclusies trekken, totdat zaken zijn uitgezocht. Hij zegt zaken nog op een rijtje te zetten. “Ik zal goed nagaan wat het beste is om te doen, maar voorlopig heb ik besloten het lidmaatschap van De Nationale Assemblee niet op te zeggen,” deelt Doekhie mee. Op 25 september zullen vier nieuwe leden, allen NDP’ers, worden toegelaten tot het parlement. Zij komen in de plaats van partijgenoten die voor andere functies hebben gekozen. Het gaat om vicepresident Ashwin Adhin, minister Soeresh Algoe, Ricky Kromodihardjo (directeur Staatsziekenfonds) en Sergio Akiemboto (directeur Grassalco). Bron: Starnieuws