Skip to main content

Onderwijsminister geeft inzicht over onderwijsvernieuwingen

Op een vrijdag belegde persconferentie is minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) breedvoerig ingegaan op verschillende aspecten op onderwijsgebied. Er is onder andere gesproken over de onderwijsvernieuwing inclusief leerjaa…

Regering gaat stroomtarieven nader bekijken

Na zoveel ophef over de nieuwe stroomtarieven die per 1 juli ingaan, heeft de regering laten weten dat zij op basis van haar verantwoordelijkheid naar de samenleving toe weer aan de slag gaat met haar deskundigen om te komen tot een breder gedragen voo…