Er is bij het aantreden van de regering-Santokhi gesteld, dat ter gezondmaking van de economie, maatregelen moeten worden getroffen. De bedoeling is om voor de armste lagen van de samenleving, die het hardst worden getroffen een pakket aan oplossingsmo…