Bewoners van verschillende tehuizen hebben hun e-ID-kaart kunnen maken. De mobiele unit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is langs geweest bij de verschillende doelgroepen. Onlangs zijn de bewoners van de bejaardentehuizen Huize Ashiana en…