Skip to main content

Van kwaad tot erger

TERWIJL PRESIDENT CHANDRIKAPERSAD Santokhi al wekenlang bezig is met de voorgesprekken voor zijn nationale dialoog, gaat het leven in de echte wereld onverbiddelijk door. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft inmiddels het besluit over de door het staatshoofd zo belangrijk geachte hervatting van de betaling van de anderhalve jaar geleden overeengekomen lening van 690 miljoen […]

Onvergeeflijke flater

HET MINIMUM UURLOON gaat met ingang van 1 maart naar SRD 30 en wordt op 1 juli verhoogd naar SRD 35. Deze beslissing die is genomen in de regeringsraadsvergadering is woensdag bekendgemaakt. Het loon was tot op heden slechts SRD 20, waarvan de duizenden werknemers die dat ontvingen al lang niet meer uit konden. Zij […]

BVL/ALS wil in tripartiet overleg

PARAMARIBO — Voorzitter Reshma Mangre van de Bond van Leraren in Suriname en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (BVL/ALS) heeft tijdens de nationale dialoog met president Santokhi aangegeven dat de organisaties willen participeren in het tripartiet overleg. De president heeft samen met de ministers Bronto Somohardjo, Steven Mac Andrew, David Abiamofo, Stanley Raghoebarsing, Rishma […]

Commissie moet Wet Minimumloon evalueren

De werking van de ‘Wet Minimumloon 2019’ wordt geëvalueerd. In de wet is aangegeven, dat twee jaren na de inwerkingtreding daarvan deze geëvalueerd moet worden. Om de evaluatie te kunnen doen heeft minister Steven Mac Andrew daarom de commissie Evaluat…

Nationale Loonraad moet adviezen geven voor nieuw minimumloon

De door minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J) ingestelde Nationale Loonraad moet advies geven om te komen tot een algemeen minimumloon. Dit is bij wet vastgesteld. Minister Kuldipsingh heeft aangegeven ingenome…

Draagvlak gewenst voor doorvoering minimumloon

Er is nog steeds geen draagvlak voor de invoering van het minimumloon. ATM-minister Michael Miskin zal het traject van de introductie van het minimumloon voortzetten en in gesprek treden met de groepen die dit loon moeten betalen. “Het minimumloon is onderdeel van het sociaal zekerheidsstelsel en zal serieuze aandacht krijgen in deze beleidsperiode”, zegt de bewindsman. “Er is in de […]

Dagblad SurinameDagblad Suriname – Suriname's Populairste Krant

Minimumloon al jaren twistpunt

PARAMARIBO – Het minimumloon is al jaren een punt van bespreking zonder overeenstemming. Elke minister die benoemd wordt op het ministerie van Arbeid en Technologische Ontwikkeling wil graag dit project afronden en invoeren. De twee partijen die er mee te maken hebben, het bedrijfsleven en de vakbeweging, kunnen nog geen overeenstemming bereiken.
Ook minister Michael Miskin […]