De Kustwacht heeft technische bijstand verleend aan het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) bij een olielek simulatie oefening te Beekhuizen, nabij Suhoza Jetty. Er werd een scenario nagebootst, waarbij diesel tijdens het lossen van e…