Er is tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en de consultancy onderneming Perspectives of Freedom Foundation Inc. (PoF) een overeenkomst getekend voor het verrichten van een Milieu Effecten Analyse voor het project Herinri…