Door de vele berichten van corruptie zou je je moeten afvragen of het niet beter is een MeldMisdaadlijn open te stellen voor deze meldingen. Natuurlijk, principieel ben ik tegen “klikken”. Het verraden van een van je makkers, dat doe je niet. Echter, z…