Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft op basis van zijn verantwoordelijkheid om ondernemerschap te stimuleren, de dienstverlening dichterbij de Nickeriaanse- en Coroniaanse gemeenschap gebracht. De…