Skip to main content

Dc Bhola: “Streven naar meer groen en leefbaarheid voor Paramaribo in 2023”

“2022, staat ten einde en straks zullen wij gezamenlijk het nieuwe jaar verwelkomen. Als land, maar zeker ook als stad Paramaribo hebben wij veel ups en downs gekend in het afgelopen jaar. Dieptepunten, maar ook vele belangrijke hoogtepunten,” stelt di…

Minister Mathoera wil meer betrokkenheid vrouwen in het Nationaal Leger

“Gelijke deelname en volledige betrokkenheid van de vrouw bij alle inspanningen om vrede en veiligheid te handhaven en te bevorderen is cruciaal in elke samenleving”, merkte minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie op. Minister Mathoera is tijden…

Leidinggevenden Nationaal Leger moeten meer opkomen voor personeel

Leidinggevenden binnen het Nationaal Leger (NL) moeten dienstig zijn naar het personeel toe. “Ik geef u de opdracht om eerst naar uw personeel om te kijken in plaats van dat u trappen afloopt om uw eigen rechtspositie te regelen. We moeten meer dienstb…

Meer ruimte gecreëerd voor opvang zieke kinderen op Spoedeisende Hulp

Er worden op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) aparte plekken gecreëerd voor kinderen. “De toeloop is zo groot dat de huidige kinderkamer niet voldoende ruimte biedt om de kinderen met verschijnselen op te vangen…

Meer geld voor traditionele gezagsdragers

Diverse assembleeleden vinden dat het honorarium van de traditionele gezagsdragers omhoog moet. Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) kan zich hierin terugvinden. Ze verduidelijkte echter wel in het parlement, dat het niet o…

Meteorologische Dienst waarschuwt voor meer slecht weer in Suriname

Er is de komende dagen slecht weer op komst. Zeker op donderdag en vrijdag, zegt Roel Oehlers van de Meteorologische Dienst Suriname. Volgens de meteoroloog zal mei gemiddeld weinig droge dagen tellen en in die maand zullen zware buien de boventoon voe…

Santokhi: “2022 betreden wij met meer financiële mogelijkheden”

“2021 is het zwaarste jaar geweest voor de regering. Wij waren genoodzaakt harde maatregelen te treffen die het volk hebben getroffen,” zegt president Chandrikapersad Santokhi. Volgens hem zal 2022 een beter jaar worden. Naast de eigen besparingen zal …

President belooft meer koopkrachtversterking vanaf 1 januari 2022

De regering is van plan om vanaf 1 januari 2022 opnieuw een koopkrachtversterking te geven. Dit is mogelijk uit een meevaller van Staatsolie van ruim US$ 90 miljoen, waaruit de regering voor eind dit jaar US$ 70 miljoen ontvangt. De aangekondigde koopk…

Meer zestigplussers gevaccineerd in Suriname

In Suriname behoren zestigplussers tot de grootste groep die zich heeft laten inenten. De groep in de leeftijdsklasse 18-30 jaar is het laagst, zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Hij vindt dat meer jongeren zich moeten laten inenten. Tot …

“Vergoeding sociale rechtsbijstand belediging advocatuur”

Advocaten, die kosteloze strafzaken doen, vinden dat hun vergoeding omhoog moet. Nu kunnen zij na afronding van een strafzaak SRD 500 declareren. Zij ontvangen SRD 0,55 per verreden kilometer als zij een bezoek aan het cellenhuis brengen. Advocaten die…

Justitie zal meer aandacht schenken aan veiligheid Galibi

Er zal door het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) structureel meer aandacht worden geschonken aan het veiligheidsaspect in Galibi en omgeving. Dit kwam naar voren tijdens een werkbezoek van minister Kenneth Amoksi het afgelopen weekend aan Ga…

Evaluatie vaccinatiecampagne: Communicatie moet opgevoerd worden

Hoewel minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid niet ontevreden terugblikt op de afgelopen vijf maanden vanaf de start van de vaccinatiecampagne op 23 februari, vindt hij dat de communicatie met de samenleving moet worden opgevoerd. Vooral in de dist…

Regering moet meer energie stoppen in Covid-19-voorlichting onder marrons

De regering moet meer energie stoppen in de Covid-19-voorlichting aan de marrongemeenschap. Tot deze conclusie komt onderzoekswetenschapper Ruben Ravenberg. Er bestaat onder grote delen van de marrongemeenschap in Suriname, grote twijfel om het vaccin …