Skip to main content

Medische Zending en Volksgezondheid blijven oneens met elkaar

De Medische Zending Werknemersorganisatie(MZWO) gaat door met acties. Ondertussen wijzen de organisatie en het ministerie de beschuldigende vingers naar elkaar. Actie om de uitgebleven twk-gelden duurt al langer dan twee weken. De gelden zijn volgens d…

Slechts een vierde deel personeel Medische Zending geënt tegen covid-19

Het overtuigen van binnenlandbewoners gaat heel moeizaam, wanneer het gaat om de covid-19 vaccinatie. Zelfs het personeel van MZ  blijkt nauwelijks gevaccineerd te zijn. Slechts vijf en twintig procent is volledig ingeënt tegen het coronavirus. MZ onde…