Uit Ghana komen 150 gasten om ‘Afrika buiten Afrika’ mee te maken. Op 10 oktober werd 262 jaar geleden de eerste vredestraktaat tussen de Marrons en het koloniale bestuur getekend. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), stichtingen …