Dat de Kustwacht Suriname het mangroveproject ondersteunt is duidelijk gebleken op 9 september. Enkele personen van de Kustwacht hebben deelgenomen aan het project van professor Sieuwnath Naipal, dat wordt uitgevoerd aan de Brantimakkaweg, te Weg naar …