Het verlaten terrein op de hoek van de Bolletrie- en Kankantrietsraat en de gebouwen daarop, toebehorende aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), worden schoongemaakt door het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het…