Zestien behoeftige gezinnen hebben een donatie ontvangen van first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry. De first lady draagt de Surinaamse gemeenschap een warm hart toe en geeft verder inhoud aan haar streven de noden van de samenleving te helpen lenigen…