Skip to main content

Mangroveproject Weg naar Zee krijgt ondersteuning van Kustwacht

Dat de Kustwacht Suriname het mangroveproject ondersteunt is duidelijk gebleken op 9 september. Enkele personen van de Kustwacht hebben deelgenomen aan het project van professor Sieuwnath Naipal, dat wordt uitgevoerd aan de Brantimakkaweg, te Weg naar …

Personeel Kustwacht Suriname ontvangt certificaat na refreshment training

De Kustwacht van Suriname heeft in samenwerking met het bedrijf Comprehensive Security Solutions een tweedaagse Vessel Monitoring System (VMS) training georganiseerd. Het gaat in deze om een refreshment training, waaraan de manschappen van de administr…

Surinaamse en Guyanese Kustwacht gaan zeecriminaliteit samen aanpakken

De Kustwacht Suriname zal met haar Guyanese counterpart nagaan hoe in de toekomst samengewerkt kan worden bij de aanpak van de gezamenlijke uitdagingen in elkaars maritieme zone. Er is gewerkt aan het opstellen van een concept Memorandum of Understandi…

Minister Somohardjo: Nieuwe raad moet Kustwacht versterken

Sinds kort is er bij de Kustwacht Suriname een nieuwe Raad voor de Kustwacht (RvK) geïnstalleerd door minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza). Volgens de minister hebben de RvK-leden een belangrijke rol te vervullen in het goed functio…

Minister Somohardjo niet op de hoogte van overhevelen Kustwacht

“Ik draag hier geen kennis van. Misschien heb ik de memo met die mededeling gemist, want ik heb niet begrepen dat de regering voornemens is om de Kustwacht onder te brengen bij Defensie. De Kustwacht is een civiele handhavingsorganisatie”, …

Kustwacht voor bescherming visgronden

PARAMARIBO – Volgens René Lieveld, onderdirecteur van de afdeling Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is de visserijsector zeer belangrijk voor de gemeenschap. Behalve het economische – en financiële belang voor de staat is deze sector belangrijk voor de eiwitvoorziening. Vis eten is gezond en gelukkig eten velen van de bevolking […]