Skip to main content

Integriteit Korps Penitentiaire Ambtenaren moet opgekrikt worden

Het imago van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) heeft schade geleden, omdat het wangedrag van enkelen negatief weerspiegelt naar de gehele organisatie. Bij overtredingen door penitentiaire ambtenaren zal streng worden opgetreden. Hiermee moet de…

Geld voor deelname penitentiaire ambtenaren aan parade wel vrijgemaakt

Het geld voor deelname van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) aan het defilé en de parade in verband met 46 jaar Srefidensi is wel vrijgemaakt. De regering heeft er alles aan gedaan om de door het korps ingediende begroting van SRD 492.500 goed t…