Skip to main content

Bekendmaking bestemd voor leden Orde Dienst KPS

Het secretariaat van de Werkgroep Veiligheid Verkiezing 2020 van het Korps Politie Suriname maakt hierbij bekend dat de uitbetaling van de leden van de Orde Dienst tot nader orde is uitgesteld.. Dit vanwege interne maatregelen die getroffen moesten worden in verband met de Covid-19 Pandemie. Aan de leden van de… Read More →

Bevordering leden Politie Ondersteuningsgroep (POG)

De korpsleiding heeft op dinsdag 19 mei een groep politieambtenaren, die behoorden tot de Politie Ondersteuningsgroep (POG), bevorderd in de naast hogere rang. De politie ondersteuningsgroep werd in het jaar 1989 in het leven geroepen om de plaatselijke politie bij te staan tijdens haar werkzaamheden. Deze groep heeft in de… Read More →

Politieambtenaren bevordert

De waarnemend korpschef, Commissaris A. Nasrullah en staf hebben op vrijdag 20 september zes politieambtenaren bevorderd in een naast hogere rang. Een medewerker is bevorderd tot onderinspecteur van politie. Twee medewerkers kregen een bijzondere bevordering. Zij zijn bevorderd tot brigadier van politie. De overige drie medewerkers zijn bevorderd tot agenten… Read More →

Waarnemend korpschef geeft startseinverkeersveiligheidsmaand2019

Op donderdag 15 augustus heeft de waarnemend korpschef de commissaris van politie Roberto Prade, namens de minister van Justitie en Politie, het startsein gegeven van de verkeersveiligheidsmaand.   De verkeersveiligheidsmaand duurt van 15 augustus tot en met 15 september 2019. In deze maand zal de politie extra aandacht besteden aan… Read More →

The post Waarnemend korpschef geeft startseinverkeersveiligheidsmaand2019 appeared first on Korps Politie Suriname.

Geëxecuteerden melden zich aan bij ANRS

Een groot aantal personen hebben zich in de afgelopen periode op de afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) aangemeld voor het verifiëren of afhandelen  van hun verkeersvonnissen van eerder begane verkeersovertredingen. Opvallend is dat de meeste personen van plan zijn om buiten Suriname op reis te gaan. Behalve zij die… Read More →

The post Geëxecuteerden melden zich aan bij ANRS appeared first on Korps Politie Suriname.

Vruchtbare presentatie gehouden door Mrs. Chandra Algoe in P.O.S.

Op vrijdagavond 19 juli heeft het gewezen lid van het Openbaar Ministerie mevrouw Chandra Algoe een presentatie verzorgd in het Politie Officieren Sociëteit (P.O.S.). De presentatie had als titel; “De rol van de hulp officier van justitie in het strafrechtelijk gebeuren in relatie tot het Openbaar Ministerie.” Meester Algoe heeft een… Read More →

The post Vruchtbare presentatie gehouden door Mrs. Chandra Algoe in P.O.S. appeared first on Korps Politie Suriname.

Schenking Drug kit en Precursoren kit aan Korps Politie Suriname

    Het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), de hoofdinspecteur van politie August van Gobbel, heeft op maandag 15 juli 2019, op zijn kantoor te Bureau Nieuwe Haven, een schenking in ontvangst mogen nemen uit handen van vertegenwoordigers van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), de heren… Read More →

The post Schenking Drug kit en Precursoren kit aan Korps Politie Suriname appeared first on Korps Politie Suriname.

Waarnemend korpschef heeft feestelijke bijeenkomst 180th Anniversary van Guyana Police Force bijgewoond

Waarnemend korpschef Roberto, Prade woonde op maandag 1 juli de feestelijke bijeenkomst bij van de “Guyana Police Force”. Deze bijeenkomst werd gehouden in verband met het 180 jarig bestaan van de  politieorganisatie van Guyana Tijdens deze feestelijke meeting is er van de gelegenheid gebruikt gemaakt om zaken, de Surinaamse en… Read More →

The post Waarnemend korpschef heeft feestelijke bijeenkomst 180th Anniversary van Guyana Police Force bijgewoond appeared first on Korps Politie Suriname.

Opsporing van KIAMOEDDIN, HARVEY, MOHAMED IMRAM

KORPS POLITIE SURINAME Bestrijding Zware Criminaliteit Forensische Opsporing. Telefoon: 404022 O P S P O R I N G De procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing van de verdachte : -KIAMOEDDIN, HARVEY, MOHAMED IMRAM, alias‘HARVEY’ —————— geboren te Paramaribo op 14 november 1972 en… Read More →

The post Opsporing van KIAMOEDDIN, HARVEY, MOHAMED IMRAM appeared first on Korps Politie Suriname.

Wnd. Korpschef en Regional Security Officer van USA tekenen MOU

De Regionale Security Officer van de Verenigde Staten Daniël Riva was op donderdag 27 juni op werkbezoek bij de waarnemend korpschef commissaris Prade. Tijdens dit bezoek heeft de heer Riva een Memory Of Understanding (MOU) getekend met de commissaris van politie op het stuk van onder andere training en veiligheid…. Read More →

The post Wnd. Korpschef en Regional Security Officer van USA tekenen MOU appeared first on Korps Politie Suriname.