Skip to main content

Korpschef geeft startsein Surveilliance Duisburglaan

De wnd. korpschef Ruben Kensen heeft op vrijdag 13 januari, het startsein gegeven om vanuit het hoofdbureau van de politie, te starten met de Surveilliance. Onder de naam Surveilliance Unit Duisburglaan zal een team bestaande uit gegradueerden en Buiten gewoon Agenten van Politie (die reeds de Basis Politie Opleiding hebben gevolgd) worden belast met preventieve- […]

The post Korpschef geeft startsein Surveilliance Duisburglaan appeared first on Korps Politie Suriname.

Wnd. Korpschef R. Kensen motiveert manschappen op het veld

Met het oog op de verhoogde surveillances heeft de waarnemend (wnd.) korpschef, de commissaris van politie Ruben Kensen op donderdag 12 januari een motivatiebezoek gebracht aan politieambtenaren die op het veld bezig waren met roadblocks aan de Nieuwweergevonden- en de Ephraimzegenweg, waarbij er verkeerscontroles werden uitgevoerd. Tijdens dit motivatiebezoek heeft Commissaris Kensen ook de politiebureaus […]

The post Wnd. Korpschef R. Kensen motiveert manschappen op het veld appeared first on Korps Politie Suriname.

Wnd. korpschef draagt voertuigen en satelliettelefoons over aan DOKPS

De wnd. korpschef, de Commissaris van politie Ruben Kensen heeft op dinsdag 10 januari vijf (5) voertuigen en drie satelliettelefoons overhandigd aan de rector Operaties KPS. Deze voertuigen en satelliettelefoons zullen bij de uitvoering van de operaties worden ingezet. Deze overdracht is onderdeel van een project welke in 2022 is gestart als onderdeel van het […]

The post Wnd. korpschef draagt voertuigen en satelliettelefoons over aan DOKPS appeared first on Korps Politie Suriname.

Waardige afscheid van inspecteur Joerawan

Medewerkers van het politiebureau Kwatta hebben op woensdag 28 december de Ressort- Commandant, Joerawan, Hardew in de bloemetjes gezet. De ressort-commandant, is eveneens op die dag bevorderd tot hoofdinspecteur van politie en gaat na 40 jaren te zijn verbonden aan het Korps Politie Suriname (KPS) met pensioen. Joerawan heeft op verschillende afdelingen binnen de politieorganisatie […]

The post Waardige afscheid van inspecteur Joerawan appeared first on Korps Politie Suriname.

Evaluatie roadblocks verschillende ressorten Regio Paramaribo

n het kader van de uitvoering van het veiligheidsplan van Regio Paramaribo heeft de politie van het ressort Centrum, Latour, Livorno, Munder, Uitvlugt, Flora, Nieuwe Haven en Geyersvlijt op donderdag 22 en vrijdag 24 december 2022 op verschillende locaties roadblocks gehouden, waarbij de totale cijfers voor de overtredingen waarop deze groep beboet is geworden, als […]

The post Evaluatie roadblocks verschillende ressorten Regio Paramaribo appeared first on Korps Politie Suriname.

RBTP blijft ondanks verlies lid veldwerk voortzetten

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft onlangs een lid kwijt geraakt en heeft gemeend in een ander setting de jaarafsluiting te laten plaatsvinden. Om het verlies van het gewezen lid Rayen Burleson te kunnen verwerken had het RBTP op vrijdag 23 december een sessie van de Psycholoog Harry Mungra.De overige leden van het RBTP-team […]

The post RBTP blijft ondanks verlies lid veldwerk voortzetten appeared first on Korps Politie Suriname.

Politieambtenaren Regio Paramaribo krijgen schouderklopje

De Directeur Operatie (DOKPS), de Commissaris van politie, Bryan Isaacs heeft op vrijdag 23 december in samenwerking met de Regio Commandant Paramaribo, de Commissaris van politie Orlando Jacott getracht 19 medewerkers binnen Regio Paramaribo als blijk van waardering voor hun getoonde inzet en dienstijver te belonen door hen een schouderklopje te geven. Deze 19 medewerkers […]

The post Politieambtenaren Regio Paramaribo krijgen schouderklopje appeared first on Korps Politie Suriname.

Mobile prevention KPS

Onder leiding van de afdeling Public Relations (PR) van het Korps Politie Suriname (KPS) is de politie op donderdag 15 december gestart met de mobile prevention in de verschillende wijken en ressorten. Gelet op de december drukte, de veiligheid van jeugdigen en andere strafbare feiten waarmee de politie wordt geconfronteerd, is na goedkeuring van de […]

The post Mobile prevention KPS appeared first on Korps Politie Suriname.

Wnd. Korpschef oriënteert zich op verloop werkzaamheden BAVP’ers op politiebureaus

De waarnemend (wnd.) korpschef, de commissaris van politie Ruben Kensen heeft op woensdag 14 en donderdag 15 december een oriëntatie bezoek gebracht aan de verschillende politiebureaus in het district Paramaribo en Wanica. Dit oriëntatie bezoek zal ook worden voortgezet op de politiebureaus in andere districten. Met het succesvol afsluiten van de Mobiele Eenheid (ME) training […]

The post Wnd. Korpschef oriënteert zich op verloop werkzaamheden BAVP’ers op politiebureaus appeared first on Korps Politie Suriname.

Veertig kogelwerende vesten overgedragen door Plv. korpschef en Directeur BvB

De plv. korpschef, Stanley Changoer en de Directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer (BvB), Rishi Akkal, beiden Commissaris van politie hebben op maandag 5 december veertig (40) kogelwerende vesten overgedragen aan de structuur Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC). Deze vesten zullen worden gebruikt door de speciale diensten die vallen onder de structuur BZC, bij het uitvoeren van hun […]

The post Veertig kogelwerende vesten overgedragen door Plv. korpschef en Directeur BvB appeared first on Korps Politie Suriname.

Korps Politie Suriname feliciteert lichting December 1984 en 2011 en 2013

Het Korps Politie Suriname (KPS) feliciteert de medewerkers die op 2 december 1984, 2011 en 2013 in dienst zijn getreden bij de politieorganisatie. Die collega’s herinneren het heuglijk feit dat zij 38, 11 en 9 jaar in dienst zijn bij het KPS.De korpsleiding wenst deze collega’s heel veel succes toe in hun verdere loopbaan. Blijft […]

The post Korps Politie Suriname feliciteert lichting December 1984 en 2011 en 2013 appeared first on Korps Politie Suriname.

De politie van Regio Midden krijgt informatiesessie van SBB

De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) die belast is met de uitvoering van de wet Bosbeheer, heeft op donderdag 17 november in de vergaderzaal van de Zondaagse markt te Nieuwe Grond een informatiesessie verzorgd aan de politie van Regio Midden.De aanwezigen waren nagenoeg ressort commandanten dan wel vervangers van de politiebureaus van Regio Midden. Het […]

The post De politie van Regio Midden krijgt informatiesessie van SBB appeared first on Korps Politie Suriname.

Korps Politie Suriname feliciteert lichting 16 november 1992

Het Korps Politie Suriname (KPS) feliciteert de medewerkers die op 16 november 1992 in dienst zijn getreden bij de politieorganisatie. Die collega’s herinneren het heuglijk feit dat zij 30 jaar in dienst zijn bij het KPS.De korpsleiding wenst deze collega’s heel veel succes toe in hun verdere loopbaan. Blijft u voor de veiligheid en leefbaarheid […]

The post Korps Politie Suriname feliciteert lichting 16 november 1992 appeared first on Korps Politie Suriname.