Skip to main content

Politieambtenaren bevordert

De waarnemend korpschef, Commissaris A. Nasrullah en staf hebben op vrijdag 20 september zes politieambtenaren bevorderd in een naast hogere rang. Een medewerker is bevorderd tot onderinspecteur van politie. Twee medewerkers kregen een bijzondere bevordering. Zij zijn bevorderd tot brigadier van politie. De overige drie medewerkers zijn bevorderd tot agenten… Read More →

Waarnemend korpschef geeft startseinverkeersveiligheidsmaand2019

Op donderdag 15 augustus heeft de waarnemend korpschef de commissaris van politie Roberto Prade, namens de minister van Justitie en Politie, het startsein gegeven van de verkeersveiligheidsmaand.   De verkeersveiligheidsmaand duurt van 15 augustus tot en met 15 september 2019. In deze maand zal de politie extra aandacht besteden aan… Read More →

The post Waarnemend korpschef geeft startseinverkeersveiligheidsmaand2019 appeared first on Korps Politie Suriname.

Geëxecuteerden melden zich aan bij ANRS

Een groot aantal personen hebben zich in de afgelopen periode op de afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) aangemeld voor het verifiëren of afhandelen  van hun verkeersvonnissen van eerder begane verkeersovertredingen. Opvallend is dat de meeste personen van plan zijn om buiten Suriname op reis te gaan. Behalve zij die… Read More →

The post Geëxecuteerden melden zich aan bij ANRS appeared first on Korps Politie Suriname.

Vruchtbare presentatie gehouden door Mrs. Chandra Algoe in P.O.S.

Op vrijdagavond 19 juli heeft het gewezen lid van het Openbaar Ministerie mevrouw Chandra Algoe een presentatie verzorgd in het Politie Officieren Sociëteit (P.O.S.). De presentatie had als titel; “De rol van de hulp officier van justitie in het strafrechtelijk gebeuren in relatie tot het Openbaar Ministerie.” Meester Algoe heeft een… Read More →

The post Vruchtbare presentatie gehouden door Mrs. Chandra Algoe in P.O.S. appeared first on Korps Politie Suriname.

Schenking Drug kit en Precursoren kit aan Korps Politie Suriname

    Het waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit (BZC), de hoofdinspecteur van politie August van Gobbel, heeft op maandag 15 juli 2019, op zijn kantoor te Bureau Nieuwe Haven, een schenking in ontvangst mogen nemen uit handen van vertegenwoordigers van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), de heren… Read More →

The post Schenking Drug kit en Precursoren kit aan Korps Politie Suriname appeared first on Korps Politie Suriname.

Waarnemend korpschef heeft feestelijke bijeenkomst 180th Anniversary van Guyana Police Force bijgewoond

Waarnemend korpschef Roberto, Prade woonde op maandag 1 juli de feestelijke bijeenkomst bij van de “Guyana Police Force”. Deze bijeenkomst werd gehouden in verband met het 180 jarig bestaan van de  politieorganisatie van Guyana Tijdens deze feestelijke meeting is er van de gelegenheid gebruikt gemaakt om zaken, de Surinaamse en… Read More →

The post Waarnemend korpschef heeft feestelijke bijeenkomst 180th Anniversary van Guyana Police Force bijgewoond appeared first on Korps Politie Suriname.

Opsporing van KIAMOEDDIN, HARVEY, MOHAMED IMRAM

KORPS POLITIE SURINAME Bestrijding Zware Criminaliteit Forensische Opsporing. Telefoon: 404022 O P S P O R I N G De procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing van de verdachte : -KIAMOEDDIN, HARVEY, MOHAMED IMRAM, alias‘HARVEY’ —————— geboren te Paramaribo op 14 november 1972 en… Read More →

The post Opsporing van KIAMOEDDIN, HARVEY, MOHAMED IMRAM appeared first on Korps Politie Suriname.

Wnd. Korpschef en Regional Security Officer van USA tekenen MOU

De Regionale Security Officer van de Verenigde Staten Daniël Riva was op donderdag 27 juni op werkbezoek bij de waarnemend korpschef commissaris Prade. Tijdens dit bezoek heeft de heer Riva een Memory Of Understanding (MOU) getekend met de commissaris van politie op het stuk van onder andere training en veiligheid…. Read More →

The post Wnd. Korpschef en Regional Security Officer van USA tekenen MOU appeared first on Korps Politie Suriname.

Overlijdensbericht van : SARABDJIET, DIELBANDOESING

Korps Politie Suriname Public Relations Het Korps Politie Suriname maakt met grote verslagenheid bekend dat op dinsdag 11 juni is heengegaan, de gepensioneerde Hoofdinspecteur van politie SARABDJIET, DIELBANDOESING in de leeftijd van 94 jaar. De crematie vindt plaats op vrijdag 21 juni om 13.30 uur op het crematie-oord te Weg… Read More →

The post Overlijdensbericht van : SARABDJIET, DIELBANDOESING appeared first on Korps Politie Suriname.

Gewezen politie inspecteur en minister van Leger en Politie Wilfred Maynard overleden

Wilfred Paul Maynard wordt vandaag, dinsdag 11 juni 2019, ten grave gedragen. De heer Maynard is jarenlang voorzitter van de Surinaamse Politie Bond geweest tot dat hij in het jaar 1983 benoemd werd tot minister van Leger en Politie. De heer Maynard is 93 jaar oud geworden. Moge zijn ziel… Read More →

The post Gewezen politie inspecteur en minister van Leger en Politie Wilfred Maynard overleden appeared first on Korps Politie Suriname.