Skip to main content

Verstrekking E-rijbewijzen aan pas geslaagden

De afdeling Rijbewijzen van het Korps Politie Suriname geeft hierbij te kennen dat er met ingang van woensdag 24 februari 2021 een aanvang wordt gemaakt met de verstrekking van het E-rijbewijs aan pas geslaagden. Deze groep wordt in de gelegenheid gesteld hun E-rijbewijs vanaf 24 februari 2021 tot en met… Read More →

Field trip met Parlementaire covid-19 crisis commissie

Ter oriëntatie op de werkwijze met betrekking tot de controle van de digitale registratie en de verleende dispensatie, werd er ten behoeve van de Parlementaire covid-19 crisis commissie op zaterdagavond 20 februari een field trip gehouden. De voorzitter van het Covid-19 coördinatieteam KPS (CCT-KPS), de commissaris van politie Seedorf. H,… Read More →

Het Korps Politie Suriname feliciteert lichting februari 1995, 2010 en 2011

Het Korps Politie Suriname feliciteert de medewerkers die op 15 februari 1995, 2010 en 2011 in dienst traden bij de politieorganisatie. Zij herinneren het heuglijk feit dat zij respectievelijk zesentwintig (26), elf (11) om tien (10) jaar in dienst zijn. De korpsleiding wenst deze collega’s heel veel succes toe in… Read More →

Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) op bezoek bij KPS

Leden van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers brachten op woensdagmorgen 13 januari een bezoek aan het Korps Politie Suriname (KPS), welke geïnitieerd werd door het hoofd van de afdeling Verkeer, de hoofdinspecteur M. Blackson. Het doel van dit bezoek is om de samenwerking op het gebied van voorlichting en educatie over… Read More →

Overlijdensbericht van HORB RICKY ORLANDO

Groot was zijn Liefde, intens ons verdriet. Prachtig zijn de mooie herinneringen die hij achterliet. Het Korps Politie Suriname maakt met grote verslagenheid bekend dat op maandag 21 december 2020 haar is komen te ontvallen, de brigadier van politie HORB RICKY ORLANDO op de leeftijd van 46 jaar. Hij was… Read More →

Public Relations feliciteert lichting december 2011 en 2013

Het Korps Politie Suriname feliciteert de medewerkers die op 2 december 2011 en 2013 in dienst traden van het Korps Politie Suriname. Zij herinneren het heuglijk feit dat zij respectievelijk negen om zeven jaar in dienst zijn. Namens de korpsleiding worden deze collega’s alsnog gefeliciteerd. Blijft u zorg dragen voor… Read More →

Onrust veroorzaken in de politieorganisatie, niet bevorderlijk voor leefbaarheid en veiligheid.

Het Korps Politie Suriname heeft in de afgelopen periode enkele aanvallen mogen ervaren op academisch geschoolde functionarissen, functionarissen in hogere functies, de korpschef en niet te vergeten de bond van de politiemedewerkers. De integriteit van personen is sterk in twijfel getrokken door publieke aandacht te vragen voor een zo te… Read More →

Winnaars inzendingen filmpjes Kinderrechten bekend

De winnaars van de ingezonden filmpjes in verband met de internationale dag van de Kinderrechten zijn bekend. Via de verschillende mediahuizen in Suriname is er een oproep aan kinderen gedaan om een filmpje in elkaar te zetten en dit te appen naar een aangegeven nummer. Elf jeugdigen hebben meegedaan aan… Read More →

Public Relations feliciteert lichting november 2006

Het personeel van de afdeling Public Relations feliciteert de collega’s die in het jaar november 2006 in dienst traden van het Korps Politie Suriname. Op 15 november 2020 herinnerde deze politieambtenaar het heuglijk feit dat zij reeds veertien jaar in dienst zijn. Namens de korpsleiding worden deze collega’s alsnog gefeliciteerd…. Read More →

De Politie houdt rondmars in de binnenstad

In het kader van de viering van het 45-jarig bestaan van de Staatkundige Onafhankelijkheidsdag zal het Korps Politie Suriname een rondmars hebben in de binnenstad van Paramaribo. Deze activiteit zal plaatsvinden op dinsdag 10 november 2020 van 08.30 u tot 10.00 u. Deze zal starten bij het bureau Keizerstraat waarna… Read More →

Overlijdensbericht

Korps Politie Suriname Public Relations Groot was zijn Liefde Intens ons verdriet Prachtig zijn de mooie Herinneringen die hij achter liet Het Korps Politie Suriname maakt met grote verslagenheid bekend dat op woensdag 28 oktober 2020 haar is komen te ontvallen, de Agent van politie 3e klasse LOSWIJK REGUILLIO RICARDO… Read More →

Uitreiking eerste certificaten voor rijexamen motorrijtuigen

In het kader van ordening van het rijexamen gebeuren in Suriname is de afdeling Rijexamen van de politie overgegaan tot het certificeren van de motorrijtuigen die gebruikt worden voor het geven van rijonderricht. Het certificeren houdt in dat er wordt gecontroleerd of de motorrijtuigen van de rijscholen voldoen aan de… Read More →