Het kinderbeschermingssysteem in Suriname moet worden uitgebreid. Dit is de belangrijkste aanbeveling uit het proefschrift van mr. Maya Manohar. Manohar is op 9 juni 2021 gepromoveerd tot doctor in de Juridische Wetenschappen. Zij verdedigde het proefs…