Er is een officiële aanvang gemaakt met de doorstart van het project Buurtmanagement. Inspecteur van politie derde klasse, Henry Kia, is belast met de landelijke coördinatie van het Buurtmanagement. Er is officieel een dienstvoertuig overgedragen aan d…