Skip to main content

Grondige renovatiebeurt voor Kameelbrug

De afdeling Bruggen en Steigers van het ministerie van Openbare Werken (OW) is bezig om landelijk alle bruggen van een onderhoudsbeurt te voorzien. Zo worden alle oeververbindingen over het gehele land die vallen onder OW, frequent geïnspecteerd. Indie…