Het Openbaar Ministerie (OM) wil voorkomen dat jongeren in aanraking komen met de politie en justitie of voor de tweede keer in problemen komen. Het OM zorgt ervoor dat jonge daders een passende straf krijgen, zodat crimineel gedrag geen patroon of lev…