Er blijkt sexueel misbruik voor te komen in andere christelijke en religieuze organisatie, maar de indruk wordt gewekt dat het alleen binnen de Rooms Katholieke kerk aanwezig is. “Alleen komt het niet zo naar buiten”, zegt theoloog en auteu…