Skip to main content

Latere invoering BTW moet gemeenschap beschermen tegen prijsstijgingen

In Suriname zal de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) niet meer op 1 juli 2022, maar op 1 januari 2023 worden ingevoerd. Een belangrijke overweging voor de regering bij dit uitstel was om de samenleving zo veel als mogelijk te beschermen tegen …

Achaibersing houdt vast aan invoering BTW per 1 juli

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning houdt er vast aan om de belasting toegevoegde waarde (BTW) per 1 juli in te voeren. De minister zei er geloof in te hebben dat dit gebeurt. Daarom wordt er hard aan getrokken om de invoeringsdatum …