Skip to main content

Inspectiewerkzaamheden Saramaccakanaal begonnen

In verband met het Saramaccakanaalproject zijn de consultants onlangs in opdracht van het ministerie van Openbare Werken (OW) begonnen met het inspecteren van deze waterweg, voordat men overgaat tot het rehabiliteren hiervan. Het Saramaccakanaalproject…

Leefsituatie Surinaamse gedetineerden wordt in kaart gebracht

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) heeft de Commissie Toezicht Penitentiaire Inrichtingen geïnstalleerd. De commissie zal verschillende strafinrichtingen inspecteren. Er zal worden gekeken naar de slaapgelegenheden van de bewoners…

Dagblad Suriname : Geen aanwijzingen fraude eind examens

Dagblad Suriname – Het DBSuriname heeft onlangs bekend gemaakt dat het Natuurkunde examenwerk op het VWO uitgelekt was. De minister van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft naar aanleiding van dit bericht vergaderd. Bij het ministerie zijn er geen aanwijzingen van fraude. Ondanks dit feit is er toch door de minister een onderzoek gestart. Uit dit uitgebreide onderzoek […]