Skip to main content

Nederlanders in Su storen zich het meest aan Surinamers die zich niet houden aan gemaakte afspraken

INGEZONDEN- Surinamers hebben ontzettend veel moeite om zich te houden aan gemaakte afspraken. Een afspraak hier in dit land is vaak van generlei waarde. Het gaat dan niet alleen om afspraken die gemaakt worden om elkaar ergens te ontmoeten en men in 99 van de 100 honderd gevallen te laat of helemaal niet komt. Ook op andere vlakken zoals financiële afspraken, werkafspraken, relationele afspraken, terugbetalingsafspraken en tal van andersoortige deals scoren wij over het algemeen zeer pover tot uitermate slecht. Waarom impotente mannen zoveel baat hebben bij Tomba in combinatie met het eten van spinazie Meermaals heb ik aan mijn

Dit is een bericht van GFC Nieuws

ABOP heeft nooit interesse gehad voor het ministerie van Onderwijs

INGEZONDEN– Met grote belangstelling en verbazing heb ik het artikel gelezen waarin dhr. R. Ravenberg stelt dat de ABOP en de BEP bij verkiezingswinst, duurzame ontwikkeling van het binnenland steeds prediken maar bij formatiegesprekken geen belangstelling tonen voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Berust dit echt op de waarheid!? Verschillende politieke partijen hebben getracht de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs te brengen voor het achterland maar het is slechts enkele gelukt. De bouw van de Nucleus Centra in Brokopondo en Albina die als doel had de leerkrachten te trainen en het te gebruiken als tussenstation tussen het

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Ex- minister Suriname die geen aandacht meer krijgt van vrouwen heeft gelijk: veel gelukszoekers in SU

INGEZONDEN- Hij krijgt helemaal geen aandacht meer van vrouwen en mannen en moet nu zelf zijn boodschappen doen op de markt. Vorige maand kwam ik hem tegen bij de Saoenah markt in Noord en voerde een kort gesprek met hem. Uit zijn manier van praten en klagen kon ik opmaken dat hij niet echt gelukkig is met zijn huidige leef- en statusniveau. BEKIJK OOK: NIEUWE FORMULE OM MAKKELIJK EN SNEL AF TE SLANKEN Geen mens in Suriname die nog lijkt op te kijken tegen deze eens zo populaire welbespraakte minister die vaak op de radio te horen en op de tv

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Selectieve bemesting Surinaamse ‘bromtji djari’

INGEZONDEN– En tot Zijn tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en de verscheidenheid uwer talen en kleuren. Voorwaar hierin zijn zeker tekenen voor de bezitters van kennis (Al Qur’an: surah Ar Roem 30:22) Met het onderscheiden van verschillen en het op na houden van voorkeuren is er nog bijna niets mis! De beproeving begint pas dan, wanneer wij met dit kosmisch ingebed vaststaand feit moeten dealen. De Surinaamse ‘Bromtji djari’ is mooi, maar zoals alles is ook zij dubbel. Ik heb vaker erop gewezen dat het eten van roti door creolen, het huwelijk tussen een Javaanse

Dit is een bericht van GFC Nieuws

De meeste bouwvakkers in Suriname zijn zeer onbetrouwbaar en ondeskundig

INGEZONDEN- Het wordt mij vaak niet in dank afgenomen. Maar het is keiharde waarheid waar wij niet omheen kunnen. Op basis van jarenlange ervaring durf ik het openlijk en zonder enige terughoudendheid te verklaren. De meeste bouwvakkers in Suriname zijn ordinaire oplichters. Uiteraard zul je hier een daar een hebben die zich wel weet te houden aan gemaakte afspraken en zich inzet om zijn werk naar behoren te doen. Maar dan moet je echt heel veel geluk hebben. Ze hebben er vaak hun mond vol van hoe goed ze hun werk doen en dat er blind op ze vertrouwd kan

Dit is een bericht van GFC Nieuws

“Oproep van vp Brunswijk om te bundelen is goed”

INGEZONDEN– De oproep van de vicepresiedent Ronnie Brunswijk van Suriname op Marrondag aan de nazaten van de slaven om zich te bundelen en zo hun belangen beter te kunnen behartigen, keur ik goed en is beslist niet in strijd met de moderne diversiteit en inclusieve zienswijze. In dit artikel ga ik dit nader uitleggen. Ten eerste weten we dat de ketenen van de slavernij zijn doorbroken, maar dat het leed voor de nazaten van de slaven nog steeds niet is geleden. Anno 2021 worden ze door de politiek nog steeds achtergehouden in hun ontwikkeling en gediscrimineerd. De vp heeft de

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Ook in Suriname ervaren meisjes genderongelijkheden

INGEZONDEN– “Digital Generation, Our Generation” (vrij vertaald digitale generatie, onze generatie) is internationaal het thema voor de herdenking van Wereldmeisjesdag 2021. Op 19 december 2011 heeft de Verenigde Naties, 11 oktober uitgeroepen tot “International Day of the Girl Child” (vrij vertaald Wereldmeisjesdag). Deze dag is bedoeld om de rechten van meisjes en de specifieke uitdagingen waarmee meisjes over de hele wereld worden geconfronteerd, te erkennen. Meisjesrechten zijn ook Mensenrechten De beleving van mensenrechten door meisjes is niet overal ter wereld gelijk, gezien de vele vormen van discriminatie en achterstellingen die worden ervaren. Onder andere vanwege hun geslacht, hebben meisjes in

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Directeuren Surinaamse ministeries met kogelwerende vesten, schietles en volgauto’s met sirene

INGEZONDEN- Door wie zijn de peperdure kogelwerende vesten die enkele directeuren en zelfs onderdirecteuren van Surinaamse ministeries dragen betaald? Door de belastingbetalers? Is het wel nodig dat deze ambtenaren überhaupt kogelwerende vesten moeten dragen om zich veilig in Suriname te kunnen bewegen? Voelen zij zich zo ernstig bedreigd door delen binnen onze samenleving die terecht zeer ontevreden zijn over hun prestaties of speelt er iets anders waarvan wij niet op de hoogte zijn? En waarom moeten deze ministeriewerkers, hun namen zijn bij mij bekend, waarschijnlijk op kosten van de staat, schietlessen volgen en wapenvergunningen aanvragen? Gaan deze ambtenaren nu dus

Dit is een bericht van GFC Nieuws

NPS: Belangrijke bijdrage Marrons aan ontwikkeling

INGEZONDEN– Ook nazaten van Marrons leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname. De Nationale Partij Suriname (NPS) benadrukt op de Dag der Marrons dat elke Surinamer die het hart op de juiste plek heeft, een steentje bijdraagt aan de opbouw van ons land. Dit geldt zeker ook voor de marrons. Nog voor zij de bossen in vluchtten, is met bloed, zweet en tranen geploegd op de plantages met als resultaat hoge producties voor met name de toenmalige kolonialisten. Wanneer een greep wordt gedaan in het verleden, zijn afstammelingen van Afrikanen die tussen 1650 en 1830 door voornamelijk Nederlandse

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Psychologie moet betere positie krijgen in Suriname

INGEZONDEN– Wereldwijd worden samenlevingen nog steeds in de ban gehouden van de huidige Covid-19-pandemie. Het betreft niet alleen de vele besmettingen, met soms dodelijke afloop, maar ook de neveneffecten voor het toerisme, de financieel-economische situatie en de enorme werkdruk binnen de gezondheidszorg van landen. Diverse wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de mentale gezondheid van mensen en collectieve samenlevingen gebukt gaan onder deze pandemie. Indien een adequate aanpak uitblijft, zullen de gevolgen niet te overzien zijn. Op 10 oktober staat de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO) stil bij de herdenking van de Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid (World

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Marrons nog in wurggreep gelukzoekers en politici

INGEZONDEN– 261 jaren geleden hebben de Marrons vrede gesloten met de koloniale onderdrukkers. Men had eerder gekozen voor een leven in vrijheid in het oerwoud boven het leven onder het juk van de slavernij. Geen enkel obstakel kon hun drang naar vrijheid stoppen. Vele hebben hun leven gegeven voor de vrijheid. Vandaag 10 oktober 2021 zien wij dat de marrons nog steeds geen recht/titel hebben op de gronden binnen hun woongebieden terwijl onder andere politici en hun vrienden grote lappen gronden naar willekeur toe-eigenen. 261 jaren na de vrede van Auka (1760) zijn de marrons in een wurggreep van gelukzoekers

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Herdenking Marrondag te midden van total lockdown

INGEZONDEN– Op 10 oktober 1760 werd het vredestraktaat gesloten tussen het toenmalige koloniaal bestuur en de Aucaners onder leiding van Granman Araby van de Marrons. Met deze vredestraktaat werd de vrijheid en zelfstandigheid van de Marrons erkend. De Marrons zijn de afstammelingen van de Afrikaanse slaven die zichzelf hadden bevrijd van de slavernij. Ze konden de onderdrukking niet aan en kozen de bossen in te vluchten. De Marrons hebben verzet geboden tegen de toenmalige koloniale overheid. Ze hebben op verschillende tijden en velerlei manieren weerstand geboden tegen de onderdrukkers. We moeten teruggrijpen naar de normen en waarden die door onze

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Benzineprijzen in Suriname zullen 20 procent worden verhoogd

INGEZONDEN- De automobilisten in Suriname, maar ook bromfietsers en motorrijders zullen binnenkort meer geld uit hun portemonnee moeten halen om hun tank te kunnen vullen. Zoals ik al eerder dit jaar had aangekondigd, zullen de prijzen voor benzine en diesel voor het einde van dit jaar naar net onder of boven de SRD 20,- worden bijgesteld. Een verhoging van de brandstofprijzen van bijna 20 procent. De verdere prijsopdrijvingen van fossiele brandstoffen in Suriname zal absoluut zorgen voor een domino-effect. Levensmiddelen, maar ook belangrijke diensten zullen qua prijs verder naar boven schieten. BEKIJK OOK: NIEUWE FORMULE OM MAKKELIJK EN SNEL AF TE

Dit is een bericht van GFC Nieuws