Er is onlangs weer een aanvang gemaakt met het uitbaggeren van de Surinamerivier. Daarom heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) een presentatiebijeenkomst gehouden, waarbij behalve OW, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), ACE Consultancy en h…