Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J), heeft dinsdag het belang van een goed vaccinatiebeleid benadrukt bij de Caribbean Meeting of Ministers of Labour die georganiseerd is door de Internationale Arbeidsorganis…