De resortsraad Rainville heeft haar eerste hoorzitting voor dit regeringstermijn op 24 februari 2022 gehouden. Aanwezig waren respectievelijk: DNA lid Ramsukul(VHP), Districtscommissaris Bhola, Districtsraadsleden, leden van resortsraad Rainville en de…