De Stichting Hindostaanse Immigratie (SHI) heeft met afschuw kennisgenomen van de vernielingen aangebracht bij het bedevaartsoord Shri Tulsi Tirad Ghat te Meerzorg nabij de Jules Wijdenboschbrug, waarbij Hindoebeelden door onverlaten zijn vernietigd. D…