Skip to main content

DA’91 verontrust over ontwikkelingen in Tigrigebied

door Ivan Cairo PARAMARIBO — Gezamenlijke duurzame ontwikkeling met Guyana is volgens de buitenparlementaire oppositiepartij DA’19, niet mogelijk “alvorens Guyana het Tigrigebied heeft verlaten”. Dat stelt Sunil Oemrawsingh partijraadvoorzitter van DA’91, die aangeeft dat de partij ernstig verontrust is door de ontwikkelingen in de relatie Suriname-Guyana. “Hoe langer wij wachten om actie te ondernemen, hoe […]

Grenskwestie

VANAF HET AANTREDEN van de regering-Santokhi zijn banden tussen Suriname en Guyana nauwer geworden. In het kader van goed nabuurschap onderhielden ook de regeringen vóór Santokhi goede betrekkingen met Guyana. President Desi Bouterse heeft diverse keren gesproken met zijn Guyanese ambtgenoten Jagdeo en Granger. Het dispuut over het Tigrigebied, voor de Guyanezen New River Triangle, […]

NPS en NDP stellen actie Guyanese leger in Tigrigebied aan de kaak

door Ivan Cairo PARAMARIBO — Door de NDP en de NPS is donderdag afzonderlijk van elkaar aandacht gevraagd van de regering voor beheershandelingen van het Guyanese leger in het Tigrigebied. De NPS deed dat in een persbericht en de NDP via een statement van fractieleider Rabin Parmessar tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee. […]

Guyanese moordverdachte vast voor seksueel misbruik 11-jarig meisje

De 33-jarige Guyanees Chase S. is na goed speurwerk door een speciaal team van de afdeling Jeugdzaken van de politie aangehouden voor ontucht met een minderjarig meisje. Hij maakte zich in het jaar 2019 in Guyana schuldig aan moord. Vanaf januari 2022 …

Surinaamse ambassadeur overhandigt geloofsbrieven aan Guyanese president

Liselle Blankendal, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname in Guyana, heeft haar geloofsbrieven aangeboden aan de president van Guyana, Mohamed Irfaan Ali. De bilaterale samenwerking tussen beide landen werd tijdens deze ce…

Legers Suriname en Guyana willen jaarlijks praten over samenwerking

Het Nationaal Leger is er voorstander van om jaarlijks een bilaterale vergadering te houden met Guyana over de militaire samenwerking. Met Brazilië en Frans-Guyana wordt zulke besprekingen al gehouden. “Hiermee kunnen wij dan een complete regionale vei…

Staatshoofden Brazilië en Guyana in Suriname

De presidenten Jair Bolsonaro van de Federatieve Republiek Brazilië en Mohamed Irfaan Ali van de Coöperatieve Republiek Guyana zijn donderdagmiddag op het presidentieel paleis ontvangen door president Chandrikapersad Santokhi. President Bolsonaro is zo…

Surinaamse en Guyanese Kustwacht gaan zeecriminaliteit samen aanpakken

De Kustwacht Suriname zal met haar Guyanese counterpart nagaan hoe in de toekomst samengewerkt kan worden bij de aanpak van de gezamenlijke uitdagingen in elkaars maritieme zone. Er is gewerkt aan het opstellen van een concept Memorandum of Understandi…

President Santokhi: “We gaan naar Guyana om goede beslissingen te nemen”

President Chandrikapersad Santokhi is dinsdag aan het hoofd van een delegatie vertrokken naar Guyana. “We moeten samen ervoor zorgen dat er een nieuwe ontwikkeling komt in het westen van het land en ook industriële ontwikkeling. Daarvoor is er leidersc…

President Santokhi met vijf ministers naar Guyana

President Chan Santokhi vertrekt op 17 augustus aan het hoofd van een delegatie voor vier dagen naar Guyana. Het Surinaamse staatshoofd zal dan in dialoog treden met zijn Guyanese ambtgenoot Irfaan Ali over de stand van zaken met betrekking tot het vor…

Drugsvliegtuig uitgebrand in Guyana aangetroffen

Er zijn twee drugsvliegtuigen betrokken bij de cocaïnezaak die Suriname en Guyana aan het onderzoeken zijn. In Guyana is een uitgebrande Cessna 206 aangetroffen in de buurt van Kwakwani ten westen van Suriname. Het Guyanese ministerie van Binnenlandse …