Skip to main content

Bezorgdheid artsen over vijfde Covid-golf nog rechtovereind

De bezorgdheid bij artsen over de vijfde Covid-golf staat nog rechtovereind. Soenita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur van het ‘s Lands Hospitaal tevens voorzitter Stuurgroep Covid-Communicatie, heeft de samenleving daarom tijdens een donderda…

Golf ernstige misdrijven dwingt tot uitvoering Criminaliteitsurgentieplan

Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) heeft besloten om een ‘Criminaliteitsurgentieplan’ uit te voeren. Dit besluit is vanwege de golf van ernstige misdrijven van de afgelopen weken en het steeds toenemende roekeloos rijgedrag met als gevolg …