Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) zal in de toekomst alle kasbetalingen aan de verschillende doelgroepen, giraal laten plaatsvinden. Minister Uraiqit Ramsaran van Sozavo heeft hierover gisteren vergaderd met de Surinaamse Ba…