Een 27-jaruge arrestant is vanmorgen vroeg ontvlucht uit het cellenhuis Flora. Hij is erin geslaagd om dit te doen bij de telling en dienstwisseling. Hij was in de gang van het cellenhuis. Toen een agent het cellenhuis opende, zag de man kans te vlucht…