In partnerschap met een deel van de Matawai-gemeenschap is in twinning-verband besloten om de teelt van cassave duurzamer aan te pakken en daarbinnen te bepalen hoe de waardeketen eruit zal zien. Er is in de periode 14-17 december daartoe veel informat…