Skip to main content

Alsnog koerscompensatie voor gepensioneerden over september

Gepensioneerden zullen uiterlijk 1 oktober de opgetrokken koopkrachtversterking die deze maand is ingegaan ontvangen. Doordat de regering en de vakbeweging pas op 13 september een overeenstemming hebben bereikt over de lastenverlichting en koopkrachtve…

Gepensioneerden en jubilarissen Binnenlandse Zaken krijgen gratificatie

Gepensioneerden en jubilarissen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) krijgen een eenmalige gratificatie over de periode 2015 tot en met 2019. Het gaat om een gratificatie in de plaats van de huldiging. Vanwege de Covid-19-situatie kan het m…

Hooghart gelooft wel in mogelijkheid FISO om te gooien

PARAMARIBO – De voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties gelooft er wel in dat het FISO beloningssysteem van de overheid omgegooid kan worden. Hij gaf in een toelichting op zijn standpunt vandaag aan dat het FISO slechts aangepast hoeft te worden naar wat nu al gangbaar is bij de onderwijsgevenden. Die hebben namelijk hun […]