Het Surinaams Bijbel genootschap houdt een workshop met als thema huiselijk geweld, pastoraat en ethiek. De directeur van het genootschap is van mening dat dit thema zowel in Suriname als in de rest van de wereld een hot issue is. Het blijft een taboe onderwerp. Het is de bedoeling dat men gaat herkennen wat er zich […]