Skip to main content

Onderraad ministers geïnformeerd over status projecten Herstelplan

De Onderraad van ministers heeft van de Implementatie Unit en de Monitoringsgroep van het Herstelplan een presentatie gekregen over de status van de uitvoering van de verschillende projecten en maatregelen die opgenomen zijn in het Herstelplan 2020-202…

Districtscommissarissen worden geïnformeerd over verkiezingen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is gestart met informatiesessies over de verkiezingen voor de districtscommissarissen (dc’s). De sessies worden gehouden in het Lallarookhgebouw. Het doel hiervan is om de dc’s in een vroeg stadium te inform…