Op zoek naar een vervanger van Achaibersing is een lijst  met tien namen gepresenteerd aan president Chan Santhoki. Geen van de kandidaten is geschikt geacht om deze taak voort te zetten. Mogelijke kandidaten tonen geen belangstelling voor de functie. …