DA Drogisterijen streeft ernaar om ruim 2.000 pakketten te doneren aan werkers in de zorgsector. “Deze groep moeten we extra beschermen. Als zij komen weg te vallen hebben we als land een heel groot probleem,” zegt Ruiz Kartoredjo, Manager Marketing, S…