Skip to main content

De rol, plaats en positie van Javaanse vrouwen in Suriname (1)

Suwarni is een verhaspeling van de woorden Suriname en Wanita, hetgeen min of meer betekent” de” Surinaamse vrouwen”. De verhalen en verhandelingen over vrouwen hebben over het algemeen betrekking op Javaanse vrouwen die vanwege hun rol, plaats en posi…