Skip to main content

De rol, plaats en positie van Javaanse vrouwen in Suriname (deel 2)

In het proces van in hoeverre de vrouwen door hun echtgenoten op een minder humane manier werden behandeld speelt de traditie een belangrijke rol. Slechts in ergere gevallen zullen zij de hulp inroepen van het wettig gezag [politie]. Over het algemeen …

Ex-parlementariër Jarien Gadden zei eens: “Voorzitter, ik zit op de loer”

Het bedrijf China Zhong Heng Tai Investment Company LTD (CZHT) heeft in Patamacca in het district Marowijne (Oost-Suriname) een bruto stuk land van 52.570 hectare (netto 40.000 ha) in concessie gehad. Het project is begonnen als een oliepalmproject, la…

Lijdt politieke fractie NPS – VHP+ aan onoverzichtelijkheid of aan een onderontwikkelde maatschappelijke oriëntatie?

Beste lezer, aan deze bijdrage ligt ten grondslag de functioneel-rationele organisatie en de thans vergaande arbeidsdeling bij onze Energie-Autoriteit: De Energie Bedrijven Suriname (EBS) Modernisering is een proces dat op sociaal structureel niveau ee…