Stichting Platform Frambo Nederland heeft een schenking van 200 Nederlandstalige leesboeken gedaan ten behoeve van het Jeugd Doorgangscentrum ‘Opa Doeli’. Het thema van deze schenking is: “Lezen bevordert de taalontwikkeling, maakt ze…