De gewezen topmannen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, en Ginmardo Kromosoeto van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), zijn maandag onder voorwaarden in vrijheid gesteld. De raadkamer bestaande uit de rechters Anand Charan, Dun…