Op het ministerie van Financiën & Planning wordt er hard aan gewerkt om het beleid voor de vrijstelling van invoerrechten te verbeteren. Het resultaat hiervan moet zijn een rechtvaardiger vrijstellingenbeleid ten gunste van importeurs en lokale pro…