Skip to main content

Waarnemend president Brunswijk draait eerste kraan Redidoti open

De eerste kraan voor veilig drinkwater in het inheemse dorp Redidoti, in het district Para, is in gebruik genomen. Veilig en schoon drinkwater is een basisbehoefte van de mens. Dit is de reden waarom er door de regering hard wordt gewerkt aan optimale …

IMF evalueert samenwerkingsprogramma met Suriname

Het technisch team van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de eerste review gedaan over het programma dat is overeengekomen tussen Suriname en de internationale financiële instelling. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning hee…

Eerste nierdialyse centrum voor kinderen in Suriname in gebruik genomen

Nieraandoeningen komen niet alleen voor onder volwassenen, maar helaas ook onder kinderen. In Suriname zijn er meerdere dialysecentra die voornamelijk bestemd zijn voor het behandelen van volwassenen met nierproblemen. Om deze kinderen in een kindvrien…