Covid dyugu dyugu 2 De rechtszaak tegen minister Ramadhin, wegens smaad en laster die volgens anti vaxxers mr. Van Dijk -Silos en ondermeer de pastors Reyme en Meye hun werd aangedaan, heeft hij gewonnen. Net uit het ziekenhuis vanwege Covid, kon hij d…