DOE voorzitter Alfaisie is juicht het feit dat  Wim Dwarkasing en Herman Alendy benoemd zijn in de raad van commissarissen van Staatsolie toe. Deze benoeming is een eis geweest van The Organic Movement tijdens de acties. DOE heeft ook altijd gepleit vo…